Dodávky dezinfekčních přípravků na bázi chlornanu sodného od 1.1.2019

28. 2. 2019

Dodávky dezinfekčních přípravků na bázi chlornanu sodného od 1.1.2019

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 528/2012 ze dne 22.května 2012 o dodávkách biocidních přípravků na trh a jejich používání)

Vážení obchodní partneři, vážení kolegové,

dovoluji si Vás informovat o legislativní změně, která vešla v platnost dne 1.1.2019 a týká se dodávek dezinfekčních přípravků (biocidů) na bázi chlornanu sodného, které dodává i naše společnost SYPERA s.r.o.

Dle výše uvedeného nařízení EU č. 528/2012 musejí být všechny přípravky obsahující jako účinnou látku aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného (náš pěnivý Combi Clean a nepěnivý Chlor Des) uváděny a dodávány na trh od 1.1.2019 jen na základě povolení, nebo po přechodnou dobu na základě žádosti o jejich povolení. Tato přechodná doba nesmí překročit 3 roky, během kterých musí být žádost schválena nebo zamítnuta.

Pokud stávající dodavatelé do 31.12.2018 nepodali žádost o povolení svých existujících přípravků, budou muset v následujících 180 dnech (do 29.června 2019) ukončit dodávky svých přípravků na trh. Toto je konečný termín , který umožní v daném období doprodej výrobků koncovým distributorům a prodejcům. Ve zbývajících 185 dnech do konce roku 2019 bude muset být ukončené i používání těchto přípravků.

Informujeme Vás, že po několikaměsíční náročné proceduře odborných studií a nového testování, a to i po finanční stránce, společnost Sypera s.r.o. požádala dne 20.12.2018 o toto povolení svých existujících přípravků (Chlor Des a Combi Clean) na Ministerstvu zdravotnictví ČR podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb. o biocidech. Tímto, Vám můžeme i nadále dodávat naše přípravky po přechodnou dobu (maximálně 3 roky), než ministerstvo rozhodne a vydá konečné povolení.

Odběrem našich produktů si můžete být jisti, že při úředních kontrolách, zejména ze strany hygienických stanic budete splňovat novou legislativu platnou od 1.1.2019. Níže uvádím referenční čísla produktů, pod kterými je můžete dohledat v registru biocidních přípravků na MZDR ČR.

Spis. značka na Ministerstvu zdravotnictví pro Chlor Des: MZDR 54595/2018/SOZ, referenční číslo v rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP) BC-PA047233-57.
Application for national authorisation (NA-APP): BC-PA047233-57 – Chlor Des

Spis. značka na Ministerstvu zdravotnictví pro Combi Clean: MZDR 54591/2018/SOZ, referenční číslo v rejstříku pro biocidní přípravky (R4BP) BC-BT047230-39.
Application for national authorisation (NA-APP): BC-BT047230-39 – Combi CleanAKTUÁLNĚ PRO VÁS